Ajuntament de L´Hospitalet de Llobregat estima recurs

Agent de la Guàrdia Urbana de L´Hospitalet de Llobregat, que per resolució de la Tinent d´Alcaldia de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme, es

Agent de la Guàrdia Urbana de L´Hospitalet de Llobregat, que per resolució de la Tinent d´Alcaldia de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme, es va resoldre l´expedient disciplinari declarant al mateix responsable d´una falta lleu, consistent en l´incompliment de la jornada de treball sense causa justificada, imposant-li la sanció de trasllat a un altre lloc de treball.

L´agent amb el trasllat a un altre lloc de treball tènia una pèrdua econòmica d´uns 300€ mensuals.

RESOL:

ESTIMAR el recurs de reposició interposat per l´agent de la Guàrdia Urbana, Sr, XXX, amb TIP XXX , deixant en conseqüencia sense efecte les mateixes.

El recurs a sigut dirigit per l´advocat Vicenç Navarro Betrian

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail