Avís legal

El Sindicat SPL-CME no es fa responsable de la informació, continguts de tots tipus, enllaços o similars, que puguin aparèixer a qualsevol pàgina web, Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social en nom del Sindicat o de Secció Sindical, que siguin aliens a l’única web oficial i autoritzada que és la present. En especial en relació a les responsabilitats originades per aplicació de la L.O.P.D., sancions disciplinàries o qualsevol altre. Serà únic responsable la persona o persones que hagin creat, tinguin la titularitat del medi o disponibilitat a on s’inclogui la informació o documentació sancionada.

Queda prohibit utilitzar el nom o logo del sindicat en situacions alienes al SPL-CME i sempre ha de ser amb autorització. Aquest ús sense autorització podrà ser denunciat pel sindicat.

La direcció del SPL-CME CAT