Comunicat Oficial

El SPPME-CAT avui ha celebrat un Congrés extraordinari a Sabadell. El Congrés Autonòmic de Catalunya és el màxim òrgan de Govern i representació

El SPPME-CAT avui ha celebrat un Congrés extraordinari a Sabadell.

El Congrés Autonòmic de Catalunya és el màxim òrgan de Govern i representació del sindicat, residint en ell la màxima sobirania a tots els efectes de direcció, administració i desenvolupament del mateix.

Més de 100 persones de les diferents Policies Locals de catalunya van assitir al Congrés Autonòmic representant un total de 86% de participació de les diferents seccions sindicals arreu de tot Catalunya, ha aprovat per majoria absoluta, sense cap vot en contra i una única abstenció, el canvi de denominació social, de imatge corporativa i el cessament de la vinculació actual amb el SPPME.

Es tracta d’una simple reforma que no te cap efecte sobre les nostres obligacions, drets i deures. Com a sindicat majoritari de les policies locals de Catalunya, volem projectar i modernitzar el que som i allò que ens identifica, des de d’una estructura solida d’estabilitat organitzativa i de responsabilitat.

Tot plegat això reforçarà la nostra imatge interna i externa.

El Sindicat professional de Policies Municipals de Catalunya (SPPM-CAT), només ha canviat de denominació social, som les mateixes persones, els mateixos objectius i els mateixos idearis!!

«No som ni millor, ni pitjors, si diferents i des d’avui diferencials.»


La Direcció SPPM CAT

Facebooktwitterlinkedinmail