Conformitat de l’Ajuntament de Berga

Agent de la Policia Local de Berga, que va demanar mitjançant instància que l’Ajuntament , li reconegués la totalitat de les retribucions quan

Agent de la Policia Local de Berga, que va demanar mitjançant instància que l’Ajuntament , li reconegués la totalitat de les retribucions quan tenia reducció de jornada per un import de 340,24

L’administració no va resoldre les dues peticions formulades pel funcionari, havent de presentar demanda davant la jurisdicció contenciós administratiu de Barcelona.

L´Ajuntament de Berga accepta fer el pagament de 340,24€, sense costes ni interessos.

La demanda ha sigut dirigida per Vicenç Navarro Betrian

SPPME-CAT

Facebooktwitterlinkedinmail