SPPM Cat de la GU Barcelona ha mantingut reunió amb la Sindica de Greuges de Bacelona i el Regidor de d’ERC i CIUTADANS de l’Ajuntament de Barcelona

El 4 de febrer de 2016, els integrants de la secció del SPPM-CAT a la Guàrdia Urbana Barcelona, Srs. Juan Avila, Jesús R. Iglesias i Xavi García, s’

El 4 de febrer de 2016, els integrants de la secció del SPPM-CAT a la Guàrdia Urbana Barcelona, Srs. Juan Avila, Jesús R. Iglesias i Xavi García, s’han reunit amb el Regidor del Grup Municipal a l´Ajuntament de Barcelona, el Sr. Paco Sierra.

En la reunió s’han tractats EL Plus de Perillositat, Venda Ambulant i situació actual GUB.

El sindicat dies enrere va remetre un escrit a tots els Grups Municipals buscant el seu compromís en la millora del Complement de Perillositat de la GUB, i el Regidor de Ciutadans s´ha compromès a presentar una iniciativa municipal sobre aquest assumpte, una vegada exposada l´evolució des de l´any 2004 d´aquest complement als acords de condicions laborals.

El 28 de gener de 2016, el Regidor d’ERC de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Jordi Coronas s’ha reunit amb representants de la secció de la Guàrdia Urbana del SPPM-CAT, Juan Avila, Xavi García i Sergio G. Patiño.

El sindicat dies enrere va remetre un escrit a tots els Grups Municipals buscant el seu compromís en la millora del Complement de Perillositat de la GUB. El Regidor del Grup Municipal ERC, Sr. Jordi Coronas ha rebut la nostra reivindicació, que ha estat argumentada degudament, i la que s’ha compromès a donar tràmit després de tot l’exposat pels assistents. Hem tractat la situació respecte a la venda ambulant i l’evolució en aquests últims mesos, i hem posat en el seu coneixement la manca de distribució de les armilles antibales.

El dia 27 de gener de 2016, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, s’ha reunit amb dos representants de la secció de la Guàrdia Urbana del SPPM-CAT,  Juan Avila i  Joan Agulló.

En la reunió s’han tractats la manca de personal a la GUB, la situació actual a les unitats nocturnes, unitat accidents, la reivindicació d’una millor coordinació a la Sala de Comanament, necessitat de més formació, prioritzar un servei de qualitat respecte a l’estadística de gestió, manca de distribució de les armilles antibales, adequació dels mitjans materials operatius aprofitant els avanços tecnològics (Càmeres personals, Tàser).

S’adjunta enllaç a la nota de premsa de la Síndica greuges. Veure nota

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail