RESOLUCIÓN ACORDANDO EL ARCHIVO EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN RESERVADO EN LA POLICÍA LOCAL DE MASQUEFA

PROPOSTA D´ARXIU Proposar l´arxiu del present expedient d´informació reservada iniciat mitjançant decret d´alcaldia núm XXXXXXXXXXXXXXXX de XX de

PROPOSTA D´ARXIU

Proposar l´arxiu del present expedient d´informació reservada iniciat mitjançant decret d´alcaldia núm XXXXXXXXXXXXXXXX de XX de maig de XXXX ja que tot i existir indicis suficients de la instrucció realitzada de que el Sr. XXXXXX de la Policia Local de Masquefa , hauría incomplert amb part de la seva jornada de treball diari , sense causa justificada, conducta constitutiva de falta disciplinaria lleu “L´incompliment de la jornada de treball sense causa justificada, tipificada  a l´apartat e) de l´article 50 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol  de les Policies Locals, aquesta hauria prescrit en haver passat més d´un mes des de la data de la seva comissió d´acord amb el que disposa  l´article 58.1  de l´esmentada Llei 16/1991.

Advocada sindicat SPLCME   Isabel Sánchez Molina

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail