Secció SPPM-Cat de Guàrdia Urbana de Barcelona

Avui dimecres 29 de juliol, els integrants de la Secció del SPPM-CAT de Guàrdia Urbana Barcelona Senyors Juan Avila Millán, Jesús Rodríguez Iglesias

Avui dimecres 29 de juliol, els integrants de la Secció del SPPM-CAT de Guàrdia Urbana Barcelona Senyors Juan Avila Millán, Jesús Rodríguez Iglesias i Fernando Mellado Gutiérrez, ens hem reunit amb el Sr. Jordi Coronas i Martorell, Regidor i Portaveu del Grup Municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya a l´Ajuntament de Barcelona. A aquesta reunió hem tractat l´actualitat i futur del nostre cos Policial així com les inquietuds del col·lectiu. Hem posat en el seu coneixement la manca d´ agents, de formació respecte a aspectes importants com el nou Codi Penal, millorar les proves d´accés al cos (Establir un temari de cultura general del municipi i normativa/legislació bàsica), reclamar la necessitat de compra i distribució d´armilles unipersonals, vestuari per al personal de segona activitat, auditoria de seguretat a dependències policials, millora de la SCC – sala de coordinació respecte a serveis d´atenció urgent als ciutadans, proposta de millora/adequació del servei en bicicleta i la seva uniformitat, proposta de millora del servei del Parc Güell, proposta del Grup d´ERC respecte a la creació d´una Unitat específica de GUB respecte al turisme de la ciutat (Unitat amb personal adscrit amb coneixement d´idiomes i serveis inspectors municipals), Proposta de Consell Municipal de Seguretat a Barcelona i adscripció de la Unitat de Règim Interior a l´Alcaldia. Sobre tots aquest assumptes, el regidor i nosaltres tenim una finalitat i voluntat d´avançar cap a una millora de la formació, mitjans materials i els protocols operatius, buscant donar un millor servei al ciutadans del municipi.

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail