Sentència contra l´Ajuntament de la Roca del Vallès

ANTECEDENTS: L´actor és un agent de la Policia Local de la Roca del Vallès que considera incorrecta una determinada ordre rebuda que l´obliga a a

ANTECEDENTS:

L´actor és un agent de la Policia Local de la Roca del Vallès que considera incorrecta una determinada ordre rebuda que l´obliga a acompanyar tres dies a la setmana a una funcionaria municipal en el cotxe patrulla a un determinat local propietat de l´Ajuntament que es troba situat en un barri del municipi.

FONAMENTS DE DRET:

El simple transport de funcionaris, no és una funció policial. En algun moment determinat, puntual i esporàdic, per raó d´urgència pot encarregar-se a la Policia Local que transporti algun funcionari alguna part, però el transport d´habitual de funcionaris per realitzar un treball no pot considerar-se sota cap concepte con una funció policial, sinó pròpia dels sistemes de transport urbans, siguin taxis, autobusos, o vehicles propis.

DECISIÓ:

ESTIMO el recurs presentat per XXX , contra la desestimació del recurs de reposició interposat  i ANUL.LO el acte administratiu objecte del recurs.

Amb imposició de costes a l´Ajuntament de la Roca del Vallès.

La demanda ha sigut dirigida per l´advocat Vicenç Navarro Betrian

SPPM Cat


Facebooktwitterlinkedinmail