Sentència SPLCME, l’Ajuntament de Barberà del Vallès obligar a pagar 663,64 €

ANTECEDENTS: Policia Local de Barberà del Vallès, fa una reclamació de 663,64 €, per un incompliment consistorial l‘annex de l‘acord regulador de l

ANTECEDENTS:

Policia Local de Barberà del Vallès, fa una reclamació de 663,64 €, per un incompliment consistorial l‘annex de l‘acord regulador de les condicions de treball.

DECISIÓ:

ESTIMO la demanda presentada per XXXXXXXX contra la resolució de XXXXXXque desestima  el recurs interposat i ANUL·LO la resolució objecte del procediment

CONDEMNO a l‘Ajuntament de Barberà del Vallès a abonar a XXXXXXX la quantitat de 663,64  €mes els interessos legals meritats.

La demanda ha estat dirigida per l´advocat Vicenç Navarro Betrian

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail