Sentència SPPM Cat, contra a l´Ajuntament de Sant Joan Despí

ANTECEDENTES: Agent de la Policia Local de Sant Joan Despí, que l´Alcalde acorda imposar a la recurrent una sanció de dos dies de suspensió de fu

ANTECEDENTES:

Agent de la Policia Local de Sant Joan Despí, que l´Alcalde acorda imposar a la recurrent una sanció de dos dies de suspensió de funcions, amb pèrdua de les retribucions, com disciplinàriament responsable de la comissió d´una falta lleu, tipificada a l´apartat b) de l´article 50 de la Llei 16/91, consistent en el retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions o de les ordres rebudes

DECISIÓ:

He  resolt  ESTIMAR el  recurs presentat per XXX contra l´Ajuntament de Sant Joan Despí, ANUL-LAR la resolució impugnada.

La  demanda  ha estat  dirigida per l´advocat del sindicat Sr. Vicenç Navarro Betrian

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail