Sentencia SPPM Cat contra l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

ANTECEDENTS DE FET: Agent de la policia local de Sant Adrià del Besòs, va presentar demanda contra l´Ajuntament, de reclamació de responsabilitat

ANTECEDENTS DE FET:

Agent de la policia local de Sant Adrià del Besòs, va presentar demanda contra l´Ajuntament, de reclamació de responsabilitat patrimonial davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.

L’agent va patir una caiguda en la via pública quan es dirigia al seu treball.

HE RESOLT:

ESTIMAR en part el recurs i condemnar a l’Ajuntament demandat al pagament del 50% per 100 de la reclamació econòmica peticionada per l´actor, més l´interès legal des de la reclamació administrativa.

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat senyor Jaime Lapaz.

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail