Sentència SPPM Cat, contra l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

ANTECEDENTS: La representació processal del funcionari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, va impugnar els dos Decrets  de la segona tinent

ANTECEDENTS:

La representació processal del funcionari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, va impugnar els dos Decrets  de la segona tinent d’Alcalde de l’Ajuntament, en virtut del qual  es va acordar  descomptar a la nòmina del recurrent l´import de 238,95 € per 14 pagues, fins a abonar la quantitat de   13.381,20 €  corresponents a plusos percebuts durant els anys 2011, 2012, i 2014.

DECISIÓ:

  • Primer.-  ESTIMAR el recurs contenciós interposat pe XXX contra l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
  • Segon.-  Anul·lar els actes impugnats.
  • Tercer.-  Ordenar l´Ajuntament demandat a què procedeixi a retornar els imports  indegudament retinguts de les nòmines del recurrent.
  • Quart.- Imposar les costes a l’Administració.

No es pot interposar recurs d’apel·lació en contra.

La demanda ha sigut dirigida per l´advocat senyor Vicenç Navarro Betrian.

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail