SPPM-Cat de Capellades

Policia Local de l'Ajuntament de Capellades, va presentar demanda davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, per un incompliment de l'A

Policia Local de l’Ajuntament de Capellades, va presentar demanda davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, per un incompliment de l’Acord Regulador de les Condicions de Treball dels Empleats Públics, en no retribuir en la quantitat de 412 € de la matricula de la universitat.

En el dia d´avui l´Ajuntament de Capellades, a fet l´ingrés de 412€ a la compte del ex caporal cap de la Policia Local. El funcionari a fet el desestiment de la demanda al retribuir l´administració la seva petició.

La demanda ha estat dirigida per l’advocat Vicenç Navarro Betrian.

SPPM Cat.

Facebooktwitterlinkedinmail