L’Ajuntament de Granollers paga la insolvència per danys produïts a dos agents en acte de servei

ANTECEDENTS L'Ajuntament de Granollers estima les peticions de dos Policies Locals per danys produïts  en l'exercici de llurs funcions i declarat

ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Granollers estima les peticions de dos Policies Locals per danys produïts  en l’exercici de llurs funcions i declarats per sentencia judicial ferma donada la insolvència acreditada del responsable directe.

RESOLC:

Reconèixer el dret de la funcionària  senyora XXXXX a percebre la indemnització de 2.750 € que reclama amb relació a les seves funcions.

Reconèixer el dret del funcionari senyor   XXXXX a percebre la indemnització de 215 € que reclama amb relació a les seves funcions.

L’assessorament va ser realitzat per l’advocat senyor Vicenç Navarro Betria.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail